departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: RECORDEM: Incorporacions i cessaments del personal al servei de l’AJ

Companys/es, Us recordem que a través de la Intranet podeu trobar informació en relació amb Incorporacions i cessaments del personal al servei de l’AJ. Documents acreditatius Incorporació Cessament​​ Els caps de les unitats orgàniques corresponents (lletrats de l’Administració de justícia, etc.) han d’enviar el document degudamen​​t emplenat i signat electrònicament ​a les adreces de correu electrònic següents: Personal de carrera […]

departament de justícia
Intranet Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: RECORDEM: És obligatori dur la mascareta?

Us recordem important nota informativa penjada a la Intranet de Justícia:   ​​​D’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, i d’acord amb la nota informativa amb aclariments sobre l’impacte de […]