departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Ampliació període gaudiment vacances i assumptes particulars 2020

Companys/es, Adjunta us trametem la Resolució dictada pel Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, que es publicarà avui a la Intranet, per la qual s’amplia el període de gaudiment dels dies de vacances corresponents a l’any 2020 del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya fins al 31 de març de 2021. […]