departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Modificació Instrucció SRAJ 2/2020 -torns de matí i tarda fase 3-

Companys/es Adjunta us trameto la modificació de l’Annex de la Instrucció SRAJ 2/2020, pel qual s’estableixen els torns de matí i tarda per la fase 3 del Pla de desescalada de l’Administració de Justícia. (Publicat a la nostra entrada https://catalunya.asij.es/2020/06/06/fase-3-catalunya/) Atès que s’ha detectat una errada de transcripció en el document final de l’Annex signat […]