departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

SICATP COMUNICA: Oferta de places en comissió de serveis per al cos de gestió a l’equip de formació i suport del SISPI_Comissió de serveis o, subsidiàriament, amb personal interí.

Companys/es, Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta per cobrir un lloc de treball vacant del cos de gestió processal i administrativa a l’equip de formació i suport del Servei d’Implementació i Seguiment de Programes Informàtics de la Direcció General […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

SICATP COMUNICA: Oferta per cobrir un lloc de treball de al SISPI EFO_Nomenament De Personal Interí.

Companys/es, Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta per cobrir un lloc de treball per substitució del cos de gestió processal i administrativa al Servei d’Implementació i Seguiment de Programes Informàtics de la Direcció General de Modernització de l’Administració de […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

SICATP COMUNICA: Oferta d’una plaça de gestió per ​​al Servei d’Implantació i Seguiment de Programes Informàtics, adscrita al Programa d’Implementació i Seguiment de l’OJ_comissió de serveis o nomenament de personal interí.

Companys/es, Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta per cobrir un lloc de treball vacant del cos de gestió processal i administrativa al Servei d’Implementació i Seguiment de Programes Informàtics de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia: […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

SICATP COMUNICA: Oferta 1 plaça per substitució per formar part de l’Equip de formació i suport del Servei d’Implementació i Seguiment de Programes Informàtics (SISPI)

Companys/es, Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’Oferta per cobrir per substitució un lloc de treball del cos de gestió processal i administrativa al Servei d’Implementació i Seguiment de Programes Informàtics de la Direcció General de Modernització de l’Administració de […]

departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta per formar part de l’Equip de formació i suport per desplegar el sistema e-justícia mitjançant comissió de serveis o nomenament de personal interí.

Companys/es, Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta per cobrir un lloc de treball vacant del cos de tramitació processal i administrativa al Servei d’Implementació i Seguiment de Programes Informàtics de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia […]