departament de justícia
Info Departament de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: ADJUDICACIÓ DESTINACIONS TPA PI, CATALUNYA -RECTIFICACIÓ LLISTAT-

Companys/es, El Departament ens ha tornat a enviar el llistat d’adjudicació de destinacions dels apirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés en el cos de TPA torn promoció interna, en el qual s’han hagut de fer unes rectificacions degut a la duplicitat d’instàncies presentades pels aspirants. Això ha supostat el canvi de […]