departament de justícia
BOE DOGC Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia Oposicions Reivindicacions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de gestió (prom. interna). Aprovats i oferta de places

Companys/es, Podem consultar al web del Departament la llista definitiva de persones aprovades de les oposicions al cos de gestió (prom. interna), i l’oferta de places. Oferta de places als aspirants que han superat el procés selectiu Ordre PJC/148/2024, de 13 de febrer, per la qual es publica la relació de persones aprovades del procés selectiu per […]

Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS Y RELACIÓN DE APROBADOS_GPA PI

Compañeros/as, Publicado en la web del Ministerio de Justicia el acuerdo de 13 de Febrero de 2024 del TCU, por el que se procede a la corrección de los errores materiales detectados en la valoración definitiva de méritos y en la relación de opositores que han superado el proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: PROC. SELECT. GPA (PI)_Places a oferir cos de gestió processal i administrativa promoció interna

Companys/es, Us trametem, adjunt, un document amb la informació que ens has passat el Departament de les places que s’oferiran els aspirants que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en el cos de gestió  i administrativa, pel torn de promoció interna, convocades per l’Ordre JUS/241/2022, de 24 de març. FES CLIC PER VEUREPlaces […]

Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: ACUERDO DEL TCU POR EL QUE SE PUBLICA EL LISTADO DEF. DE MÉRITOS Y LA RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES APROBADAS_GPA PI

Compañeros/as, Publicado en la web del Ministerio de Justicia el acuerdo del TCU que aprueba la valoración definitiva de méritos de la fase de concurso de los aspirantes que han superado la fase de oposición de las citadas pruebas selectivas, conforme a lo dispuesto en la base 7.3 de la Orden de Convocatoria; hace pública la […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: Nota preses de possessió i permís retribuït cos de tramitació processal i administrativa promoció interna

Companys/es, Us fem arribar una nota rebuda pel Departament de Justícia sobre les preses de possessió i incidències que es deriven de l’adjudicació de destinacions del cos de tramitació processal i administrativa (promoció interna) i nota sobre el permís retribuït per canvi de domicili. Salutacions,     Veure entrada relacionada SICATP INFORMA.- PRESSA DE POSSESIÓ […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: Adjudicació de places de TPA PI, any 2022

Companys/es, Us informem que el proper 20 de desembre està prevista la publicació al BOE de la resolució d’adjudicació de destinacions als aspirants que van superar les proves selectives del cos de tramitació processal i administrativa pel torn de promoció interna. Adjuntem el llistat d’adjudicació de destinacions que ens ha fet arribar el Departament. El […]

departament de justícia
BOE DOGC Info Departament de Justícia Intranet Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de tramitació (prom. interna). Modificació oferta de places

Companys/es, Podem consultar al web del Departament la modificació de l’oferta de places als aspirants que han superat el procés selectiu de les oposicions al cos de tramitació processal i administrativa, pel torn de promoció interna. Modificació oferta de places als aspirants que han superat el procés selectiu   Resolució JUS/3751/2023, de 6 de novembre DOGC (núm. 9037, 9.11.2023) Resolución de 6 de novembre BOE […]

BOE Ministeri de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: PROCESO SELECTIVO L.A.J. (P.I.) _Publicado en BOE nombramiento y destinos

Compañeros/as, Publicado en BOE la Orden JUS/1181/2023, de 23 de octubre, por la que se nombran Letrados y Letradas de la Administración de Justicia de la tercera categoría, turno promoción interna, a los aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado por Orden JUS/1523/2021, de 3 de diciembre.     Ver entrada relacionada ASIJ CATALUNYA […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: PROC. SELECT. TPA (PI)_Places a oferir al cos de tramitació processal i administrativa PI

Companys/es, Us trametem, adjunt, un document Excel amb la informació que ens has passat el Departament de les places que s’oferiran als aprovats en la promoció interna del cos de TPA. Aquestes places es publicaran el proper divendres 27 d’octubre. S’oferiran totes les places vacants no ocupades per personal titular fora de les afectades per […]

Ministeri de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: ACUERDO DEL TCU_modifica los acuerdos de 17/11/2022 y 2/10/2023_nueva Relación De Aprobados Que Superan El Ejercicio Único_TPA PI

Compañeros/as, Publicado en la web del Ministerio de Justicia: TRAMITACIÓN PROMOCIÓN INTERNA JUS/1254/2022 APROBADOS ​Acuerdo del Tribunal Calificador Único del proceso selectivo Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, de Tramitación, promoción interna que modifica los acuerdos de 17-11-2022 y 2-10-2023, por el que, en cumplimiento de la Orden JUS/1075/2023, de 26 de septiembre, del Ministerio de […]