departament de justícia
BOE Info Departament de Justícia Intranet Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de tramitació (torn lliure). Modificació dels nomenaments_Orden JUS/1254/2022

Companys/es, Publicat al web del Departament l’Ordre PJC/261/2024, de 18 de març, que modifica els nomenaments de les oposicions al cos de tramitació (torn lliure). Nomenaments com a funcionaris del cos de tramitació processal i administrativa (torn lliure) Ordre PJC/261/2024, de 18 de març, modificació de l’Ordre PJC/239/2024 de 6 de març (BOE núm. 71 de […]

departament de justícia
BOE DOGC Info Departament de Justícia Intranet Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de TPA TL. Nomenaments i destinacions_Orden JUS/1254/2022

Companys/es, Ja podeu consultar al web del Departament els nomenaments com a funcionaris del cos de tramitació (torn lliure), i la resolució d’adjudicació de destinacions definitives. Resolució adjudicació de destinacions definitives   Resolució JUS/765/2024, de 6 de març (DOGC núm. 9123 de 15.3.2024) Resolució de 6 de març de 2024 (BOE núm. 66 de 15.3.2024)     Salutacions, […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de TPA TL. Presa de possessió i incidències derivades de l’adjudicació de destinacions, i permís per canvi de residència.

Companys/es, Ja podeu consultar al web del Departament dues notes informatives referents a les oposicions al cos de tramitació (torn lliure): la 1a sobre la presa de possessió i les incidències derivades de l’adjudicació de destinacions, i la 2a referent al permís per canvi de residència. Nota preses de possessió i permís canvi de residència […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oposicions

SICATP COMUNICA: Destinacions TPA TL (Orden JUS/1254/2022)

Companys/es, Ja podeu consultar al web del Departament l’adjudicació de destinacions a les ​Oposicions al cos de tramitació (torn lliure). Data prevista de publicació en el BOE i el DOGC: 15.3.2024​​ Adjudicació de destinacions Llistat d’adjudicació destinacions torn lliure Salutacions, Veure entrada relacionada SICATP COMUNICA: NOTA ACLARATORIA sobre la publicación de aprobados/as de TPA TL […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: PROC. SELECT. GPA (PI)_Places a oferir cos de gestió processal i administrativa promoció interna

Companys/es, Us trametem, adjunt, un document amb la informació que ens has passat el Departament de les places que s’oferiran els aspirants que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en el cos de gestió  i administrativa, pel torn de promoció interna, convocades per l’Ordre JUS/241/2022, de 24 de març. FES CLIC PER VEUREPlaces […]

Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: NOTA ACLARATORIA sobre la publicación de aprobados/as de TPA TL (Orden JUS/1254/2022)

Compañeros/as, En relación con el proceso selectivo del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre, Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre), se ha publicado en la página del Ministerio de Justicia la siguiente información: ORDEN POR LA QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES APROBADAS Y NOTA ACLARATORIA DEL TRIBUNAL […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de tramitació (TL). Aprovats amb nota català

Companys/es, Podem consultar al web del Departament la llista de persones aprovades amb la nota de català a les oposicions al cos de tramitació (torn lliure). Aprovats definitius amb català Aprovats tramitació torn lliure Ordre JUS/1224/2022👉 (enllaç al Ministeri de justícia)   Salutacions,       Veure entrada relacionada SICATP COMUNICA: Relación de personas aprobadas_Oferta […]

BOE Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: Relación de personas aprobadas_Oferta De Plazas_TPA TL

Compañeros/as, Publicado en el B.O.E. del dia de hoy la 👉 Orden PJC/30/2024, de 16 de enero, por la que se publica la relación de personas aprobadas en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de tramitació (torn lliure). Proposta definitiva d’aprovats

Companys/es, Ja podeu consultar al web del departament la proposta definitiva de persones aprovades de les oposicions al cos de tramitació (torn lliure). Proposta definitiva d’aprovats Acord del Tribunal Qualificador Únic de 22.11.2023 (enllaç Ministeri de justícia) Llistat d’aprovats (enllaç al Ministeri de justícia) (22.11.2023)         Ver entrada relacionada ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: PROC. SELECT. TPA (TL)_ACUERDO […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos d’auxili (torn lliure). Llistat d’adjudicacions destinacions

Companys/es, Podem consultar al web del Departament​ la llista d’adjudicacions de les destinacions a l’àmbit de Catalunya​ de les​​ persones que han superat el procés selectiu​ de les oposicions al cos d’auxili judicial (torn lliure). L’adjudicació serà el 4 de desembre. Adjudicacions destinacions àmbit Catalunya (publicació 4/12) 👉Llista d’adjudicacions       Veure entrada relacionada ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Oposicions al cos […]