Drets Laborals Reivindicacions

SICATP COMUNICA: STJUE 22/02/2024_ QÜESTIONS PREJUDICIALS TSJ MADRID

Companys/es, El passat 22 de febrer es va publicar la sentència del TJUE que havia de respondre les qüestions prejudicials plantejades pel TSJ de la Comunitat de Madrid, prejudicials que afecten al personal laboral. No hem fet valoracions jurídiques, perquè aquestes interpretacions ja les ha fet els lletrats que ha promogut la majoria de les […]

Cefje Formació Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Admesos als cursos per als cossos generals de l’AJ (1r semestre 2024)

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) ha publicat les admissions a les activitats formatives adreçades al personal dels cossos de gestió i tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia per al primer semestre del 2024. […]

BOE Ministeri de Justícia Processos d'estabilització llei 20/21

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Publicado En BOE La Relación Prov. De Personas Admitidas Y Excluidas_Concurso Oposición Del Proceso De Estabilización De La Ley 20/21_GPA,TPA Y AUX._Actualización

Compañeros/as, Publicadas las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos de acceso libre de ESTABILIZACIÓN por CONCURSO OPOSICIÓN consecuencia de la ley 20/21. GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA 👉Orden JUS/1155/2023, de 18 de octubre, por la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo extraordinario para […]

BOE Ministeri de Justícia Oposicions Processos d'estabilització llei 20/21

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Publicado en BOE la relación def. de personas admitidas y excluidas_concurso de méritos del proceso de estabilización de la ley 20/21_GPA,TPA y AUX. (Actualización 16/10/23)

Compañeros/as, Publicadas las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos de acceso libre de ESTABILIZACIÓN por CONCURSO DE MÉRITOS consecuencia de la ley 20/21.  GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA Orden JUS/1116/2023, de 3 de octubre, por la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para ingreso, por […]

BOE Drets Laborals Reivindicacions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: PRIMERAS IMPRESIONES DEL Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio

Compañeros/as, Seguro que el pasado día 29 de junio cuando los cuatro Jinetes del Apocalipsis se levantaron se preguntaron si el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania; de apoyo a la reconstrucción […]

BOE Info Departament de Justícia Intranet Ministeri de Justícia Oposicions Processos d'estabilització llei 20/21

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Convocatòria del procés selectiu extraordinari als cossos generals de l’AJ (torn lliure)

Companys/es, Publicat al BOE l’Ordre JUS/1288/2022, de 22 de desembre i Ordre JUS/1327/2022, de 28 de desembre, per la qual es convoquen els processos selectius extraordinaris derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Convocatòria– Ordre JUS/1288/2022, de 22 de desembre, per […]