departament de justícia
Altres Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

SICATP NOTÍCIES: Aplicació de l’increment del complement específic a la nòmina de maig 💰

Companys/es, La Subdirecció General de Recursos Humans informa que a la nòmina de maig de 2024 s’aplicarà l’increment del complement específic i complement específic transitori establert a l’Acord de Govern de 30 d’abril de 2024 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa general de negociació del personal al servei de l’Administració de justícia, de […]

departament de justícia
Altres Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Comença la 3a fase de distribució d’ordinadors portàtils 💻

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, Actualment, el 75% del personal de l’Administració de justícia ja disposa d’ordinador portàtil 💻 i ara el Departament ha començat la 3a fase de desplegament de nous equips informàtics. Amb aquesta actuació es completarà la renovació i actualització dels equips informàtics, […]

Cefje Formació Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Formació sobre l’impacte del RDL 6/2023 a la Llei d’enjudiciament civil 

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. ​​​​​​​​​​Companys/es, Aquests mesos de maig i juny, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza una formació obligatòria per al personal dels cossos de gestió i tramitació ​sobre les modificacions introduïdes a la Llei d’enjudiciament civil arran de l’entrada en vigor del […]

departament de justícia
Altres Drets Laborals Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Modificació de la part fixa de l’horari 

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, L’Acord de Govern de 30 d’abril de 2024 ratifica l’Acord de Mesa general de negociació del personal al servei de l’Administració de justícia, de data 26 d’abril de 2024, de condicions de treball del personal al servei de l’Administració de justícia […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP COMUNICA: El control horari del personal funcionari dels cossos al servei de l’AJ ⌛

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, Podem consultar a la intranet un recordatori en relació amb el control horari del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya: El personal al servei de l’Administració de justícia ha de complir l’horari en els termes que preveu l’Ordre JUS/3/2015, […]

Cefje Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Enllaços i bústies 📧 d’interès personal AJ – CEJFE

Companys/es, Us recordem que si necessiten algun tipus de formació en ej.cat i/o Temis, us podeu adreçar a formaciotra.cejfe.dj@gencat.cat També us recordem les bústies de correu electrònic 📧 segons les necessitats formatives que pugueu tenir: Si tenen alguna consulta en relació al programa de formació contínua de l’Administració de justícia: fadm@gencat.cat Si tenen alguna consulta […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Actualització Nota prolongacions de jornada personal AJ

Companys/es, Us avancem l’actualització de la Nota de prolongacions de jornada del personal al Servei de l’Administració de Justícia, que es publicarà la propera setmana a la Intranet. Edited: 20.09h #EnsEnSortirem💪 #seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀 [apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]