departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Aplicació de l’increment retributiu del 2% 💰

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, La Subdirecció General de Recursos Humans informa que a la nòmina de juliol de 2024 s’aplicarà l’increment retributiu del 2%, establert a l’article 6 del RDL 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per afrontar les conseqüències econòmiques […]

departament de justícia
Altres Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Participació del personal a les eleccions al Parlament Europeu 2024 convocades per al 9 de maig 

Companys/es, En relació amb les eleccions al Parlament Europeu 2024 convocades per al pròxim diumenge 9 de juny, es detallen els aspectes següents per al personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.  Permisos:  Podeu consultar les següents 👉 instruccions​ on es preveuen els permisos perquè el personal al servei de l’Administració de justícia a […]

departament de justícia
Altres Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Comença la 3a fase de distribució d’ordinadors portàtils 💻

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, Actualment, el 75% del personal de l’Administració de justícia ja disposa d’ordinador portàtil 💻 i ara el Departament ha començat la 3a fase de desplegament de nous equips informàtics. Amb aquesta actuació es completarà la renovació i actualització dels equips informàtics, […]

Cefje Formació Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Formació sobre l’impacte del RDL 6/2023 a la Llei d’enjudiciament civil 

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. ​​​​​​​​​​Companys/es, Aquests mesos de maig i juny, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada organitza una formació obligatòria per al personal dels cossos de gestió i tramitació ​sobre les modificacions introduïdes a la Llei d’enjudiciament civil arran de l’entrada en vigor del […]

departament de justícia
Intranet Notícies Oposicions

SICATP NOTÍCIES: Ampliació de la borsa de vigilants per a processos selectius dels cossos AJ 

Companys/es, ​La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Secretària per a l’Administració de Justícia obre una convocatòria per ampliar la borsa de vigilants per donar suport a les proves d’accés a cossos de l’Administració de justícia. Hi pot participar tant el personal del Departament de Justícia com el de l’Administració de justícia. Si ja […]

departament de justícia
Intranet Notícies

SICATP_NOTÍCIES: Entren en funcionament 5 nous òrgans judicials 

Companys/es, Ahir el Departament de Justícia, Drets i Memòria va posar en marxa 5 nous òrgans judicials a Catalunya. Es tracta del Jutjat de Primera Instància número 8 de Girona, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 9 de Figueres, el Jutjat de Primera Instància número 62 de Barcelona (especialitzat en matèria de capacitats), […]

departament de justícia
Intranet Notícies

SICATP_NOTÍCIES: Llum verda per a la posada en funcionament de 5 nous jutjats a Catalunya 

Companys/es, Amb la recent publicació al BOE del Reial Decret pel qual s’aprova la creació de 70 noves unitats judicials a tot l’Estat, el Departament de Justícia, Drets i Memòria té ja llum verda per posar en marxa els cinc nous jutjats que es corresponen a Catalunya. L’entrada en funcionament d’aquests nous òrgans permetrà descongestionar […]