departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Nota sobre la situació del personal AJ amb menors i persones dependents a càrrec afectats per la COVID-19

Companys/es, Adjuntem Nota sobre la situació del personal de l’Administració de Justícia a Catalunya amb menors o persones en situació de dependència a càrrec afectats per la COVID-19, i que substitueix la publicada el dia 14 d’octubre https://catalunya.asij.es/2020/10/14/nota-sobre-la-situacio-del-personal-de-laj-amb-menors-a-carrec-afectats-per-la-covid-19/ a fi i efecte d’incorporar també al personal de l’Administració de justícia amb persones en situació dependència […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Nota sobre la situació del personal de l’Administració de justícia amb menors a càrrec afectats per la COVID-19

Companys/es, Per al vostre coneixement i informació, adjunta us trametem la Nota que  publicarà demà el Departament a la Intranet sobre la situació del personal de l’Administració de Justícia a Catalunya amb menors a càrrec afectats per la COVID-19. Aquesta Nota és la transposició a les particularitats del règim normatiu del personal de l’Administració de […]