departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet Leyes

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Períodes no cotitzats Seguretat Social

Companys/es, Us avancem la Notícia que en breu es publicarà a la Intranet i en relació amb la regularització dels períodes no cotitzats a la Seguretat Social, prevista en la DA 158a de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021. Edited: 20.13h #EnsEnSortirem💪 #seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀 [apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ […]