departament de justícia
DOGC Drets Laborals Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Decret Llei 18_21 Increment retributiu

Companys/es, Us trametem adjunt el Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Increment retributiu DEL 0,9%, amb efectes l’1 de gener de 2021, s’aplicarà […]