departament de justícia
Govern Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Consideracions del Departament al Ministeri de Justícia en el tràmit d’al·legacions a la Resolució de serveis essencials

Adjuntem nova nota del Departament de Justícia: Benvolguts/des, Adjunta us trameto la Resolució del Ministre de Justícia per la qual s’adapta la cobertura dels serveis essencials de l’Administració de Justícia al Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març. També us trameto adjuntes les consideracions que hem presentat des del Departament al Ministeri de Justícia […]