departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19 Ministeri de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: certificat d’auto-responsabilitat

Companys/es, Per al vostre coneixement, adjunt us trameto el certificat d’auto-responsabilitat que ha emès el Departament d’Interior per garantir els desplaçaments exclosos de les restriccions de mobilitat fixades per la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre. Us facilitem també l’enllaç a la pàgina on es pot trobar: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/ Salutacions, Edited: 10.51h #EnsEnSortirem💪 [apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ […]