departament de justícia
Info Departament de Justícia Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Bones Pràctiques – COVID19

Companys/es Seguint indicacions del Secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, el Sr. Joan Abad, us penjem el Document de Bones Pràctiques de prevenció i protecció de la salut a edificis judicials front al risc de contagi per COVID19, en la seva versió definitiva. Ha estat un treball cooperatiu i col·laboratiu amb la participació dels […]