departament de justícia
Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: PROC. SELECT. GPA (PI)_Places a oferir cos de gestió processal i administrativa promoció interna

Companys/es, Us trametem, adjunt, un document amb la informació que ens has passat el Departament de les places que s’oferiran els aspirants que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en el cos de gestió  i administrativa, pel torn de promoció interna, convocades per l’Ordre JUS/241/2022, de 24 de març. FES CLIC PER VEUREPlaces […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: PROC. SELECT. TPA (PI)_Places a oferir al cos de tramitació processal i administrativa PI

Companys/es, Us trametem, adjunt, un document Excel amb la informació que ens has passat el Departament de les places que s’oferiran als aprovats en la promoció interna del cos de TPA. Aquestes places es publicaran el proper divendres 27 d’octubre. S’oferiran totes les places vacants no ocupades per personal titular fora de les afectades per […]