departament de justícia
Borsa d'interins Justícia Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Actualització dels criteris per accedir a llocs de GPA des del cos de TPA

Companys/es, Us avancem la nota rebuda de la Borsa de Personal Interí en relació amb els nous criteris per accedir a llocs de GPA des del cos de TPA: Benvolguts/des, Atesa la manca de persones en disponibilitat en el cos de GPA a les llistes de Borsa, hem modificat els criteris per accedir a llocs de […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: ACTUALITZACIÓ NOTA INFORMATIVA SOBRE PROLONGACIONS DE JORNADA_Personal AJ

Companys/es, Us avancem l’actualització de la Nota de prolongacions de jornada del personal al servei de l’Administració de Justícia, que es publicarà en breu a la Intranet, atès que hi han incorporat nova informació a fi i efecte de procurar resoldre alguns dubtes i preguntes que han rebut durant aquestes setmanes en relació amb les […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Actualització Guia i Manual Fitxatge remot teletreball- Virtualització d’aplicacions

Companys/es, Us avancem l’actualització de la Guia i del Manual d’usuari per al fitxatge remot (telemàtic) del personal al servei de l’Administració de justícia que fa teletreball que es publicarà en breu a la intranet, atès que han incorporat en ambdós documents un apartat específic amb les indicacions d’accés al fitxatge remot per al personal […]