departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

SICATP COMUNICA: Compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2023 

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, Us deixem nota que han penjat novament a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ i en relació amb la compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2023: La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa que atès que els dies […]