departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Reivindicacions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: SERVEIS MÍNIMS PRESENCIALS APROVATS

Adjuntem nova comunicació del Departament de Justícia: Benvolguts/des, Adjunta us trameto l’Acta de la reunió de la Comissió de seguiment per la gestió del sistema judicial durant la crisi ocasionada pel COVID-19, que s’ha dut a terme en el dia d’avui, per la qual s’ha aprovat ELS QUADRES DE SERVEIS MÍNIMS PRESENCIALS PRESENTATS PÈLS SECRETARIS […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Horari d’obertura dels edificis de les Seus de Via Laietana i Roger de Flor

Adjuntem nova comunicació del Departament de Justícia: Benvolguts/des, Per al vostre coneixement, a continuació us trameto la comunicació de la Gerència de Barcelona Ciutat en relació amb l’horari d’obertura dels edificis de les Seus de Via Laietana i Roger de Flor. Salutacions,👇Atesa la declaració de l’estat d’alarma i l’ordre de confinament decretats pel RD 463/2020, […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Informació IMPORTANT BORSA DEL PERSONAL INTERÍ

Adjuntem nota rebuda del Departament de Justícia: Des de la borsa de personal interí ens dirigim a vosaltres per posar en comú informació corresponent al procediment de sol·licitud de les persones opositores. Com ja sabeu, atès l’actual estat d’alarma s’han vist afectats els terminis de multitud de procediments, entre ells el de presentació de sol·licituds […]

Info Departament de Justícia Reivindicacions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: resposta facilitada per la Gerència sobre l’Edifici I de la Ciutat de la Justícia

Arrant de informacions que en arriben del funcionaris, hem demanat al Departament que ens faciliti resposta sobre el possible tancament del EDIFICI I de la Ciutat de la Justícia. A continuació us informo de la resposta facilitada per la Gerència sobre l’Edifici I de la Ciutat de la Justícia: “L’edifici I està net i desinfectat, […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Justificació absències estat d’alarma

Adjuntem nova nota del Departament de Justícia: Benvolguts/des, A fi i efecte d’aclarir la forma de justificar les absències pels diferents motius, us informo del següent: El sistema de justificació de les persones que entren en els torns rotatoris de prestació dels serveis essencials serà el que ja es preveia en la Nota d’aclariment de […]

departament de justícia
Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Dubtes sobre si els majors de 60 anys estan exempts

Nova comunicació del Departament de Justícia: Benvolguts/des, En relació amb els dubtes que s’estan plantejant sobre si els majors de 60 anys estan exempts de la prestació dels serveis essencials, us informo del següent: Ni la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia que estableix els serveis essencials en l’Administració de Justícia, de 14 de març, […]

Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Distribució de material de protecció

Benvolguts/des, Us informo que el Ministeri de Justícia ha comunicat al Departament que avui començarà la distribució del material de protecció 👏 disponible (mascaretes, guants, gels…) a través de les Secretaries de Coordinació Provincials. Els Serveis Territorials i les Gerències del Departament s’han posat a disposició de les Secretaries de Coordinació Provincials per tal de […]

Info Departament de Justícia

ASIJ-CATALUNYA INFORMA: REAPERTURA EDIFICIO P DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

Os adjuntamos acuerdo de la Decana de los Juzgados de Barcelona, por el que se ordena la reapertura del edificio P de la Ciudad de la Justicia. ACUERDO GUBERNATIVO Barcelona, a veinticuatro de marzo de 2020 Primero.- Por acuerdo gubernativa de esta decana de fecha 17 de marzo se acordó: “el cierre provisional de las plantas en las […]

Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Resolucions que el Ministeri de Justícia ha tramès al Departament de Justícia

Benvolguts/des, Per al vostre coneixement i informació, adjuntem les tres Resolucions que el Ministeri de Justícia ha tramès al Departament de Justícia: mesures de seguretat laboral, mesures per al Registre Civil i càlcul i dotacions per a la prestació dels serveis essencials. Com podreu observar, es proposa una dotació de personal per a la prestació […]

Info Departament de Justícia

ASIJ COMUNICA: Millores en el certificat autoresponsable de desplaçament.

La Generalitat ha introduït millores en el certificat autoresponsable de desplaçament. Ha publicat un formulari en línia on s’han d’introduir les dades personals i les dades del desplaçament🚶🏻‍♂🚲🚙 Un cop emplenat, es genera un enllaç 🔗 per accedir al certificat amb les dades que has informat. Desa’t l’enllaç per poder accedir-hi sempre que vulguis. També […]