BOE Concurs de trasllats DOGC Intranet Ministeri de Justícia

SICATP COMUNICA: CONCURS DE TRASLLATS 2023_RESOLUCIÓ DEFINITIVA_NOTA INFORMATIVA CRITERIS cessaments, preses de possessió i les incidències derivades de la resolució del concurs.

Companys/es, Publicat al BOE la resolució de 24 d’abril de 2024, del Departament de Justícia, Drets y Memòria, per la qual es resol definitivament el concurs de trasllat entre personal funcionari dels Cossos i Escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l’Administració de Justícia, convocat per Resolució de […]

departament de justícia
BOE DOGC Info Departament de Justícia Intranet Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de TPA TL. Nomenaments i destinacions_Orden JUS/1254/2022

Companys/es, Ja podeu consultar al web del Departament els nomenaments com a funcionaris del cos de tramitació (torn lliure), i la resolució d’adjudicació de destinacions definitives. Resolució adjudicació de destinacions definitives   Resolució JUS/765/2024, de 6 de març (DOGC núm. 9123 de 15.3.2024) Resolució de 6 de març de 2024 (BOE núm. 66 de 15.3.2024)     Salutacions, […]

departament de justícia
BOE DOGC Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia Oposicions Reivindicacions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de gestió (prom. interna). Aprovats i oferta de places

Companys/es, Podem consultar al web del Departament la llista definitiva de persones aprovades de les oposicions al cos de gestió (prom. interna), i l’oferta de places. Oferta de places als aspirants que han superat el procés selectiu Ordre PJC/148/2024, de 13 de febrer, per la qual es publica la relació de persones aprovades del procés selectiu per […]

BOE Concurs de trasllats DOGC Info Departament de Justícia Intranet Ministeri de Justícia

SICATP COMUNICA: Modificació concurs de trasllats de les escales de gestió, tramitació i auxili judicial

Companys/es, S’ha publicat al DOGC la ​Resolució JUS/3970/2023 de 21 de novembre per la qual es modifica la Resolució JUS/3375​/2023, de 27 de setembre, referent a la convocatòria del concurs de trasllats entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial. Resolució JUS/3970/2023, de 21 de novembre, de modificació de la Resolució JUS/3375/2023, de 27 […]

departament de justícia
BOE DOGC Info Departament de Justícia Intranet Ministeri de Justícia Oposicions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de tramitació (prom. interna). Modificació oferta de places

Companys/es, Podem consultar al web del Departament la modificació de l’oferta de places als aspirants que han superat el procés selectiu de les oposicions al cos de tramitació processal i administrativa, pel torn de promoció interna. Modificació oferta de places als aspirants que han superat el procés selectiu   Resolució JUS/3751/2023, de 6 de novembre DOGC (núm. 9037, 9.11.2023) Resolución de 6 de novembre BOE […]

BOE Concurs de trasllats DOGC Ministeri de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Modificació concurs de trasllats de les escales de gestió, tramitació i auxili judicial

Companys/es, S’ha publicat al DOGC la ​Resolució JUS/3508/2023 de 16 d’octubre per la qual es modifica la Resolució JUS/3375​/2023, de 27 de setembre, referent a la convocatòria del concurs de trasllats entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial. Resolució JUS/3508/2023, de 16 d’octubre, de […]

Concurs de trasllats DOGC

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Concurs de trasllats del cos de metges forenses

Companys/es, S’ha publicat al DOGC la ​Resolució JUS/347/2023, de 25 de gener, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball genèrics vacants a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya entre funcionaris del cos de metges forenses. Convocatòria FES CLIC PER VEURE Resolució JUS/347/2023, de 25 de […]

BOE DOGC Ministeri de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: AUXILIO JUDICIAL. PUBLICADA EN EL BOE LA OFERTA DE PLAZAS Y APROBADOS.

Compañeros/as, Se ha publicado en el BOE de hoy, 8 de abril de 2022, la Orden JUS/285/2022, de 1 de abril, por la que se publica la relación de aprobados/as del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por […]

departament de justícia
Concurs de trasllats DOGC Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Concurs de trasllats per als cossos de gestió, tramitació i auxili judicial. Llista provisional

Podem consultar al web del Departament la llista provisional del concurs de trasllats de places vacants i de nova creació entre funcionaris dels cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l’Administració de justícia. Gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial Resolució JUS/3005/2021, de 30 […]

BOE DOGC Ministeri de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Nombramiento Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre y Destinos Adjudicados

Compañeros/as, En el BOE de hoy, 29 de octubre se ha publicado la Orden JUS/1157/2021, de 19 de octubre, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia el sistema general de acceso libre, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, convocado por Orden […]