Prevenció de l’assetjament en l’àmbit del personal al servei de l’AJ 

​​​Companys/es,

responder adiós Arquitectura violencia en el trabajo Mediar Tradicion saltoUs informem del procediment d’actuació davant de qualsevol situació d’assetjament o altre tipus de discriminació que pugui existir en el lloc de treball, des d’una perspectiva essencialment preventiva, per tal d’evitar conductes d’assetjament o discriminatòries i que produeixin el menor efecte possible sobre les persones que les pateixen, així com per tal de sancionar les persones que les practiquin, i per disposar d’un procediment de resolució de conflictes en el cas que aquests puguin constituir un risc per a la salut dels empleats.

Documentació

 • Annex 1
  Sol·licitud d’intervenció per assetjament laboral
 • Annex 2
  Sol·licitud d’estudi de documentació annexa
 • Annex 3
  Document de consentiment informat per a la investigació de casos d’assetjament
 • Annex 4
  Document de transmissió d’informació de sol·licitud d’intervenció per assetjament laboral al Comitè de Seguretat i Salut (CSS)​
 • Annex 5
  Informe del Servei de Prevenció a la Direcció de Serveis
 • Annex 6
  Informe de la Direcció de Serveis a les parts afectades, a la secretària de Relacions amb l’AJ, a la secretària de Govern del TSJC i al CSS sobre els resultats de l’estudi de sol·licitud d’intervenció per assetjament laboral
 • Annex 7
  Informe de la Comissió Interna d’Investigació a la secretària de Relacions amb l’AJ sobre els resultats de l’estudi de sol·licitud d’intervenció per assetjament laboral
 • Annex 8
  Informe de la secretària de Relacions amb l’AJ a la secretària de Govern del TSJC, a les parts afectades i al CSS, sobre els resultats de l’informe de la Comissió Interna d’Investigació
 • Annex 9
  ​Informació al Comitè de Seguretat i Salut del compliment i execució de les mesures correctores aprovades​​​​

Edited: 10.14h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits” today_cnt_label=”Today” global_cnt_label=”Total” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]