departament de justícia
Altres Info Departament de Justícia Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Participació del personal a les eleccions al Parlament Europeu 2024 convocades per al 9 de maig 

Companys/es,

En relació amb les eleccions al Parlament Europeu 2024 convocades per al pròxim diumenge 9 de juny, es detallen els aspectes següents per al personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya. 

Permisos: 

Podeu consultar les següents 👉 instruccionson es preveuen els permisos perquè el personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya pugui exercir el dret de vot, formar part de les meses i participar en la campanya electoral. 

Tal com s’hi especifica, tots aquests permisos s’han de sol·licitar per ATRI > Gestió del temps > Permisos i llicències > Permís per deures inexcusables

A l’apartat d’observacions cal indicar que és per poder exercir el dret de vot o per ser membre de la mesa electoral, interventor/a o apoderat/da, segons el cas, a les eleccions. 

Per poder gaudir d’aquests permisos, cal adjuntar la documentació justificativa de l’actuació corresponent.​​​

Instruccions_permisos_eleccions_ParlamentUE_09062024

👉Veure totes les notícies per al personal de l’AJ

 

Edited: 09.15h

#somjusticiacat

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys