Ministeri de Justícia Oposicions Processos d'estabilització llei 20/21

SICATP COMUNICA: EXAMEN DE INCIDENCIAS_GPA_CONCURSO OPOSICIÓN, Orden JUS/1327/2022_ACUERDO TCU POR EL QUE SE PUBLICAN LAS PLANTILLAS DEF. DE RESPUESTAS

Compañeros/as, Publicado en la Web del Ministerio de Justicia la siguiente información relativa a GPA acceso libre, estabilización concurso oposición, Orden JUS/1327/2022, de 28 de diciembre (BOE de 30 de diciembre): ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO POR EL QUE SE PUBLICAN LAS PLANTILLAS DEFINITIVAS DE RESPUESTAS DEL EJERCICIO DE INCIDENCIAS. Acuerdo de publicación de plantilla definitiva EXAMEN […]

departament de justícia
Altres Drets Laborals Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Modificació de la part fixa de l’horari 

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, L’Acord de Govern de 30 d’abril de 2024 ratifica l’Acord de Mesa general de negociació del personal al servei de l’Administració de justícia, de data 26 d’abril de 2024, de condicions de treball del personal al servei de l’Administració de justícia […]