departament de justícia
Altres Drets Laborals Intranet Notícies

SICATP NOTÍCIES: Participació del personal a les eleccions convocades per al 12 de maig

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Companys/es,

En relació amb les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al proper 12 de maig, es detallen els aspectes següents per al personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.​ 

Permisos​​​

Podeu consultar les 👉 instruccions on es preveuen els permisos perquè el personal al servei de l’AJ ​pugui exercir el dret de vot, formar part de les meses i participar en la campanya electoral.

Tal com s’hi especifica, tots aquests permisos s’han de sol·licitar per ATRI > Gestió del temps > Permisos i llicències > Permís per deures inexcusables.

A l’apartat d’observacions cal indicar que és per poder exercir el dret de vot o per ser membre de la mesa electoral, interventor o apoderat, segons el cas, a les eleccions.

Per poder gaudir d’aquests permisos, cal adjuntar la documentació justificativa de l’actuació corresponent. 

Compensacions per al personal en situació de disponibilitat i/o que hagi d’incorporar-se presencialment en els òrgans judicials

El règim de compensacions per al personal de l’AJ que hagi d’estar en situació de disponibilitat i/o que s’hagi d’incorporar presencialment en els òrgans judicials el cap de setmana o un dia festiu per resoldre al·legacions sobre candidatures i altres incidències com a conseqüència del procés electoral en curs serà el següent:

  • ​Les persones que hagin estat en situació de disponibilitat: 5,30 hores de la part flexible.
  • Les persones que hagin hagut d’incorporar-se al jutjat amb presència efectiva: 5,30 hores de la part flexible més un dia de permís de compensació. 

En tots els casos s’exigirà un certificat del lletrat de l’AJ respectiu conforme el personal ha realitzat la guàrdia. 

Les 5,30 hores s’hauran de descomptar de la part flexible de l’horari del mes en curs. Aquestes hores no donaran dret a dies de descans. 

Així mateix, les persones que hagin estat amb presència efectiva durant el dia de les eleccions, tindran un termini de 10 dies hàbils per a gaudir del dia de permís de compensació.

Instruccions_permisos_eleccions_ParlamentCat_12052024

 

 

 

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Instruccions sobre els permisos del personal per participar en les eleccions generals del 23 de juliol 

Edited: 10.01h

#somjusticiacat

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys