departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

SICATP COMUNICA: Oferta per cobrir el lloc singularitzat de responsable del Servei Comú Processal General de l’Oficina Judicial del Vendrell_Comissió de serveis o, subsidiàriament, amb personal interí

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta per cobrir el lloc singularitzat de responsable del Servei Comú Processal General de l’oficina judicial d’El Vendrell mitjançant comissió de serveis o, subsidiàriament, amb personal interí:

  • FES CLIC PER VEURE👉Oferta​​ (5.4.2024)
    Presa de possessió: 22 d’abril​
  • FES CLIC PER VEURE👉Sol·licitud​​​​
    Termini de presentació: fins al 10 d’abril

 

Requisits de participació:

  • Ser funcionari titular del cos de gestió processal i administrativa en servei actiu.
  • Subsidiàriament, pel cas que no es presenti cap funcionari titular que compleixi amb els requisits de participació, també es tindran en compte les sol·licituds de participació dels funcionaris interins del cos de gestió processal i administrativa en servei actiu.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent (fins al gener de 2014, nivell C).

Forma d’ocupació del lloc
A) Personal titular
El lloc objecte de convocatòria es cobrirà mitjançant comissió de serveis per un període de sis mesos. Si, un cop finalitzat aquest període, es manté la necessitat, es podrà prorrogar el termini.

El lloc de treball adjudicat en comissió de serveis és irrenunciable per un període de sis mesos. Transcorregut aquest termini, es podrà renunciar a la comissió i tornar a la destinació d’origen.

B) Personal interí
Nomenament com a personal interí per un període de sis mesos prorrogables.

En ser nomenat com a personal interí, s’haurà de cessar de la destinació de procedència. No es podrà sol·licitar una plaça diferent a la del cos per la qual s’està nomenat.

En qualsevol cas, la persona que obtingui el lloc no podrà gaudir de vacances ni de permisos durant les dates previstes d’incorporació. En cas que les tingui ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciar-hi i sol·licitar-les novament en el nou òrgan.

 

Salutacions,

 

 

 

 

Veure entrada relacionada

SICATP COMUNICA: Oferta d’una plaça GPA per a l’Equip d’Implementació de l’Oficina Judicial_Comissió de serveis o nomenament de personal interí

Edited: 13.21h

#somjusticiacat

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys