departament de justícia
BOE DOGC Info Departament de Justícia Ministeri de Justícia Oposicions Reivindicacions

SICATP COMUNICA: Oposicions al cos de gestió (prom. interna). Aprovats i oferta de places

Companys/es,

Podem consultar al web del Departament la llista definitiva de persones aprovades de les oposicions al cos de gestió (prom. interna), i l’oferta de places.

Oferta de places als aspirants que han superat el procés selectiu

Ordre PJC/148/2024, de 13 de febrer, per la qual es publica la relació de persones aprovades del procés selectiu per a accés, per promoció interna, al Cos de Gestió Processal i Administrativa de l’Administració de Justícia, convocat per Ordre *JUS/241/2022, de 24 de març

– Resolució JUS/482/2024, de 13 de febrer  DOGC (núm.9108, 23.2.2024)

– Resolución de 13 de febrer  BOE(núm. 20, 23.1.2024)

– Sol·licitud de destinacions (del 26.2.2024 fins el 8.3.2024, ambdós inclosos)

Les sol·licituds de destinació dels aspirants d’aquest àmbit s’han de presentar per mitjans electrònics (sol·licitud de destinacions per als aspirants aprovats en les proves selectives http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/admjus/), d’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’han d’adreçar a la Secretaria per a l’Administració de Justícia, en el termini de 10 dies hàbils, segons el que estableix la base 8.1.a de l’Ordre de convocatòria del procés selectiu, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la relació definitiva de persones aprovades al BOE.

Una vegada més, el Departament de Justícia ha eludit les al·legacions remeses per aquest sindicat en relació amb les places a oferir. Continuen oferint places que no s’han ofert en anteriors concursos de trasllats i continuen oferint places afectades pels processos de la llei 20/21 i que per tant haurien d’excloure’s.

Continuem reiterant que el personal interí en situació d’abús i/o frau, no són places són persones!!

SICATP I EL SEU COL·LECTIU, SÍ QUE ESTÀ COMPROMÈS AMB LA LLUITA DEL TREBALLADOR, DEMÀ POTS SER TU!

Veure entrada relacionada

SICATP COMUNICA: ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS Y RELACIÓN DE APROBADOS_GPA PI

Edited: 09.21h

#somjusticiacat

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys