departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

SICATP COMUNICA: Compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2023 

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Companys/es,

Us deixem nota que han penjat novament a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/

i en relació amb la compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2023:

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa que atès que els dies 24 i 31 de desembre de 2023 coincideixen en diumenge, es compensaran amb dos dies de permís.

Aquests dies de festa addicionals s’hauran de gaudir fins al 15 de gener de 2024, o excepcionalment fins al 31 de gener de 2024, si per necessitats del servei no es poden gaudir amb anterioritat. 

Així mateix, les persones que realitzin la guàrdia el 24 i/o el 31 de desembre de 2023 disposaran d’un o dos dies de festa addicionals.

Tramitació dels permisos

  • ​Per demanar la compensació del 24 i el 31: a través del portal ATRI > Control horari > Incidència > Festiu a compte 24 i 31 de desembre. Per la validació del permís és necessari adjuntar el model M4, signat pel LAJ/fiscal o responsable de l’oficina judicial, validant l’absència.
  • ​ Per demanar la guàrdia del 24 i/o el 31 s’haurà de fer a través del portal ATRI > Control horari > Incidència > Absència per guàrdia 24 i/o 31 de desembre.

L’horari de les guàrdies dels dies 24 i 31 de desembre d’enguany, atès que tenen la consideració de dia festiu, és de 10 a 14 h (a excepció del partit judicial de Barcelona).

Bústia de correu per enviar les certificacions

La bústia de correu on s’han de trametre les certificacions i altres complements variables corresponents al pagament de guàrdies, sortides a centres penitenciaris, violència sobre la dona, indemnitzacions per l’ús de transport alternatiu, habilitacions del registre civil, diligències fora de l’horari i prolongacions de jornada és sraj.guardies.justicia@gencat.cat.

Així mateix, recordem que per fer efectiu l’abonament de les certificacions és requisit imprescindible que aquestes estiguin signades electrònicament pel LAJ/fiscal o responsable de l’oficina judicial​.​

 

 

 

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: CANVI DE CRITERI SENSE AVÍS PREVI DEL DEPARTAMENT_Compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2022

Edited 10:21h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]