departament de justícia
Borsa d'interins Justícia Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: NOTA INFORMATIVA_Criteris convocatòria específica GPA

Companys/es,

Us avancem la nota rebuda de la Borsa de Personal Interí en relació amb els criteris de la convocatòria específica de GPA:

Us informem que, estem revisant cada una de les peticions de les persones que formen part de qualsevol de les llistes en el cos d’auxili judicial i que van presentar-se a la convocatòria específica de GPA, en funció de la llista de la que provenen aplicarem els següents criteris:

–       En cas que la persona es trobi en situació de disponibilitat de les llistes d’opositores o reserva en el cos d’AJ proposem la renuncia mitjançant correu de borsa per poder accedir a la borsa en el cos de GPA, aquestes persones hauran de presentar el formulari d’al·legacions indicant aquesta informació per tal que revisem d’ofici i passem a la llista de persones admeses.

–       En cas que es trobi a la llista de funcionament preferent amb un nomenament en curs en el cos d’AJ, proposem una renuncia condicionada a la efectiva incorporació dins la llista de funcionament preferent en el cos de GPA. Aquestes persones un cop estiguin identificades en situació de disponibilitat a la borsa podran ser convocades a llocs de GPA en funció de la seva posició a la llista de reserva. Un cop nomenades i superat el període de pràctiques passaran a la llista de funcionament preferent en el cos de GPA i seran excloses d’ofici en el cos d’AJ.

–       En cas que la persona provingui de la llista de funcionament preferent d’AJ de la borsa de 2015, (AJ1) podrà ser incorporada en el cos de GPA, d’acord amb el que estableix l’article 3.4.2, segon paràgraf de la Resolució JUS/1755/2017, i restarà en disponibilitat en el cos de GPA un cop incorporada a la llista en aquest cos, un cop nomenada i superat el període de pràctiques passarà a la llista de funcionament preferent en el cos de GPA i serà exclosa d’ofici en el cos d’AJ.

En cas que detecteu alguna situació diferent de les contemplades en aquest correu us demanem que ens les feu arribar a l’equip de borsa.

 

Salutacions,

 

 

 

Veure entrada relacionada

https://catalunya.asij.es/2023/10/24/asij-catalunya-fac-usoc-comunica-borsa-dinterins-llistes-provisionals-dadmesos-i-exclosos-del-proces-especific-del-cos-de-gestio-processal-i-administrativa/

Edited 16:03h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]