departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Comunicats de baixa i alta mèdica 

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació:

El personal que cotitza a la Seguretat Social a efectes d’assistència mèdica ja no té l’obligació d’entregar a les gerències i els serveis territorials els comunicats de baixa i alta mèdica, d’acord amb el que estableix el RD 1060/2022, del 27 de desembre​.

En aquest sentit, pel que fa als comunicats mèdics de baixes i altes, només s’entregarà una còpia a la persona treballadora, per la qual cosa desapareix l’obligació d’entregar la segona còpia i de què la persona treballadora la remeti al Departament de Justícia, Drets i Memòria.

Els serveis públics de salut o, en el seu cas, si’escau, les mútues o empreses col·laboradores, trametran de manera immediata a l’Institut Nacional de Salut, directament i de manera telemàtica, les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta.​

Sense perjudici de l’anterior, recordeu que en cas de no poder treballar per motius de salut o per qualsevol altre motiu, ho heu de comunicar el més aviat possible al cap de la vostra oficina judicial, pel mitjà que us sigui possible, per tal de garantir en tot moment la correcta organització i/o prestació dels serveis públics.

​​Aquesta normativa afecta només el personal de la Seguretat Social. Els funcionaris que cotitzen a la MUGEJU han de continuar presentant els comunicats de baixa i alta mèdica a les gerències i els serveis territorials corresponents.​​​

 

Salutacions,

 

 

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Recordatori de la comunicació de les baixes mèdiques del personal al servei de l’AJ 

Edited 10:51h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]