departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Pagament de les guàrdies a la nòmina de l’agost de 2023 

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya. Companys/es, Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació: La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa que, per tal de garantir el pagament de la nòmina d’agost, no es podrà incloure […]

Ministeri de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Convocatoria para la realización del 2º ejercicio para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, durante el próximo mes de septiembre.

Compañeros/as, Se acaba de publicar en la web del Ministerio de Justicia, la Orden JUS/524/2023, de 17 de mayo, por la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocado por Orden JUS/1287/2022, […]

BOE Ministeri de Justícia Oposicions

ASI CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: RELACIÓN DE PERSONAS APROBADAS, LAJ (TL)_Orden JUS/1523/2021, de 3 de diciembre

Se ha publicado en el B.O.E., del dia de hoy, en relación al proceso selectivo del cuerpo de Letrados de la Admón. de Justicia, la siguiente orden: Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia Orden JUS/731/2023, de 29 de junio, por la que se publica la relación de personas aprobadas del proceso selectivo para […]