Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Oferta llocs de treball

ASIJ-CATALUNYA INFORMA: Oferta de places de nova creació en comissió de serveis CS-20/2023

Podem consultar a​ la intranet l’oferta per incorporar 6 persones a unes places de nova creació mitjançant una comissió de serveis (CS-20/2023).

  • ​Inici > Administració de justícia > Persones > Treballar a l’Ad​ministració de justícia > Comissions de serveis

Participació
Les persones interessades que reuneixin els requisits han d’enviar la sol·licitud mitjançant un correu electrònic a seleccioprovisio.aj.justicia@gencat.cat.

Termini: fins al 14 de juny

Presa de possessió:
Presa de possessió: 30 de juny ​​​​

Edited 14:07h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]