departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Nota relativa a l’exercici del dret de vaga del personal funcionari i serveis mínims

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’exercici del dret de vaga del personal funcionari:

La Secretaria per a l’Administració de Justícia, davant la convocatòria de vaga a partir del dia 17 d’abril de 2023, d’10​​ a 13 h, i el dia 19 d’abril de 2023, de 00.00 a 23.59 h, posa en coneixement de tots els funcionaris les instruccions per al funcionament del control horari en relació amb l’exercici del dret de vaga que es durà a terme de la manera següent. 

Pel que fa a les aturades parcials, totes les persones, també les que prestin serveis mitjançant el teletreball, que vulguin acollir-se al dret de vaga hauran de justificar l’absència mitjançant els marcatges corresponents de sortida i d’entrada en els terminals de control horari (o mitjans establerts) de la manera següent: 

  • Fitxar la sortida del centre de treball (comencen la vaga).

  • Fitxar l’entrada al centre de treball (finalitzen la vaga).

Així mateix, les persones que facin vaga hauran de tramitar, en tots els casos, per ATRI la justificació de l’absència: Gestió del temps > Control horari > Sol·licituds > Justificació de no presència > Exercici del dret de vaga.

L​es persones treballadores poden adherir-se a la vaga en qualsevol moment de la seva durada, també un cop s’ha iniciat aquesta,però un cop exercit aquest dret les conseqüències econòmiques s’estendran a tota la jornada pel que fa al dia 19 d’abril o a la unitat de temps de la vaga parcial fixada en les convocatòries (3 hores) la resta de dies, a partir del 17 d’abril, de dilluns a divendres.

ORDRE EMT/ /2023, per la qual es garanteixen els serveis essencials en l’àmbit de l’Administració de Justícia a Catalunya.

sm_26_23_79-81_adm_signed.justicia_signed

Entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Sobre la huelga a lo “DESPECHÁ”

 

Edited: 19.01h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

 

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]