departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta de dues places en comissió de serveis o nomenament de personal interí: responsables dels registres civils de Mollet del Vallès i Tortosa

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta de dues places en comissió de serveis de responsables dels registres civils de Mollet del Vallès i Tortosa:

Oferta de​​ responsable del Registre Civil de l’Oficina Judicial de Mollet del Vallès

 • FES CLIC PER VEURE👉Of​​e​r​ta​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (3.4.23)
  Presa de possessió: 24 d’abril
 • FES CLIC PER VEURE👉Sol·licitud
  Termini de presentació: fins al 10 d’abril​

Oferta de​​ responsable del Registre Civil de l’Oficina Judicial de Tortosa​​

 • FES CLIC PER VEURE👉Of​​e​r​ta​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (3.4.23)
  Presa de possessió: 24 d’abril
 • FES CLIC PER VEURE👉Sol·licitud
  Termini de presentació: fins al 10 d’abril​​​

Requisits de participació:

 • Ser personal funcionari titular del cos de gestió processal i administrativa en servei actiu.
 • Subsidiàriament, pel cas que no es presenti cap persona funcionària titular que compleixi amb els requisits de participació, també es tindran en compte les sol·licituds de participació del personal funcionari interí del cos de gestió processal i administrativa en servei actiu.
 • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent (fins al gener de 2014, nivell C).

Forma d’ocupació del lloc

A) Personal titular

 • El lloc objecte de convocatòria es cobrirà mitjançant comissió de serveis per un període de sis mesos. Si, un cop finalitzat aquest període, es manté la necessitat, es podrà prorrogar el termini.
 • El lloc de treball adjudicat en comissió de serveis és irrenunciable per un període de sis mesos. Transcorregut aquest termini, es podrà renunciar a la comissió i tornar a la destinació d’origen.

B) Personal interí

 • Nomenament com a personal interí/interina per un període de sis mesos prorrogables.
 • En ser nomenat com a personal interí, s’haurà de cessar de la destinació de procedència.
 • No es podrà sol·licitar una plaça diferent a la del cos per la qual s’està nomenat.

En qualsevol cas, la persona funcionària titular o interina que obtingui el lloc no podrà gaudir de vacances ni de permisos durant les dates previstes d’incorporació. En cas que les tingui ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciar-hi i sol·licitar-les novament en el nou òrgan.

Salutacions,

 

 

 

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta d’un lloc TPA al Programa d’implementació i seguiment de l’oficina judicial i fiscal (equip de formadors informàtics, EFO)

Edited: 10.07h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

 

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]