departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta d’un lloc TPA al Programa d’implementació i seguiment de l’oficina judicial i fiscal (equip de formadors informàtics, EFO)

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta d’un lloc TPA al Programa d’implementació i seguiment de l’oficina judicial i fiscal (equip de formadors informàtics, EFO)​:

Oferta d’un lloc TPA al Programa d’implementació i seguiment de l’oficina judicial i fiscal (equip de formadors informàtics, EFO)

Requisits de participació

  • Preferentment, personal funcionari de carrera del cos de tramitació processal i administrativa que es trobi en actiu en aquest cos a l’Administració de justícia de Catalunya, tingui una experiència mínima de 3 anys en el mateix cos i acrediti els coneixements del nivell de suficiència de català (C1).
  • També es tindran en compte les sol·licituds de les persones interines del cos de tramitació processal i administrativa que es trobin en actiu a l’Administració de justícia de Catalunya, tinguin una experiència mínima de 3 anys en el mateix cos i acreditin els coneixements del nivell de suficiència de català (C1).

Forma d’ocupació del lloc de treball

  • Comissió de serveis o nomenament de personal interí.

En el cas que la persona seleccionada sigui funcionària de carrera haurà de presentar un informe del/de la lletrat/da de l’Administració de Justícia o del/de la cap de la unitat orgànica on es tingui actualment destinació, mitjançant el qual s’informi favorablement de la concessió d’una comissió de serveis.

Salutacions,

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta de places per als nous òrgans judicials que entraran en funcionament el proper 31 de març​

Edited: 09.46h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits” today_cnt_label=”Today” global_cnt_label=”Total” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]