departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball Oferta Places Nova Creació Refuerzos

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta de places al Jutjat Penal núm. 5 (executòries) de Vilanova i la Geltrú​

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta de places al Jutjat Penal núm. 5 (executòries) de Vilanova i la Geltrú​​:

Oferta de places al Jutjat Penal núm. 5 (executòries) de Vilanova i la Geltrú​

Codi oferta: 03.01
Òrgan judicial: Jutjat Penal núm. 5 (Executòries)
Localitat: Vilanova i la Geltrú
Cos: 4 places del cos de gestió processal i administrativa i 8 places del cos de tramitació
processal i administrativa

  • FES CLIC PER VEURE👉Of​​e​r​ta​​​​​​​​​​ (10​.3​.23)
    Presa de possessió: 31 de març
  • FES CLIC PER VEURE👉Sol·licitud​​​​
    ​Presentació fins al 14 de març

Requisits i forma de provisió
Preferentment, ser funcionari de carrera del cos de l’oferta corresponent.
A) Personal titular
Requisits
• Trobar-se en actiu del cos de l’oferta per la qual s’opta, prestant serveis als Jutjats Penals del Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú. Presentar un informe del lletrat o lletrada de l’Administració de justícia, o del cap o la cap de la unitat orgànica on actualment es tingui destinació, en què s’informi favorablement sobre la concessió d’una adscripció de caràcter temporal.
Forma de provisió
• Les places objecte de convocatòria es cobriran mitjançant una adscripció temporal regulada a l’article 73.2 del Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
• Una vegada siguin pressupostades les places, es farà un comissió de serveis als funcionaris titulars.
• El lloc de treball adjudicat és irrenunciable durant els primers sis mesos.
B) Personal interí
Requisits
• Prestar serveis als Jutjats Penals del Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú, en el cos de l’oferta per la qual s’opta.
Forma de provisió
• Nomenament de reforç.
• Una vegada siguin pressupostades les places, els interins passaran a ocupar-les com a personal interí per vacant.
• En ser nomenat com a personal interí, s’haurà de cessar de l’òrgan de procedència.

El personal que obtingui destinació en aquest procés no podrà gaudir de vacances ni permisos en les dates previstes per a la incorporació. En cas que les tingués ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciar-hi i sol·licitar-les novament en el nou òrgan.

Salutacions,

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta de places per als nous òrgans judicials que entraran en funcionament el proper 31 de març​

Edited: 13.20h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits” today_cnt_label=”Today” global_cnt_label=”Total” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]