departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta d’un lloc de gestió al Programa d’implementació de l’oficina judicial (àmbit penal: ejcat, Temis i GIF)

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta d’un lloc de gestió al Programa d’implementació de l’oficina judicial (àmbit penal: ejcat, Temis i GIF):

Oferta d’un lloc GPA al Programa d’implementació de l’oficina judicial (àmbit penal: ejcat, Temis i GIF)

Requisits i forma de provisió
Ser funcionari titular del cos de gestió processal i administrativa prestant serveis a l’Administració de justícia a Catalunya i, acreditar els coneixements del nivell de suficiència de català (C1)
• Presentar un informe del lletrat o lletrada de l’Administració de justícia, del cap o la cap de la unitat orgànica on actualment es tingui destinació, en què s’informi favorablement sobre la concessió d’una adscripció de caràcter temporal.

Forma de provisió
• La plaça objecte de convocatòria es cobrirà mitjançant una adscripció temporal regulada a l’article 73.2 del Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
• El lloc de treball adjudicat és irrenunciable durant els primers sis mesos
• El personal que obtingui destinació en aquest procés no podrà gaudir de vacances ni permisos en les dates previstes per a la incorporació. En cas que les tingués ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciar-hi i sol·licitar-les novament en el nou òrgan.

Salutacions,

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta d’un lloc de subdirector a l’IMLCFC, Divisió de Lleida

Edited: 12.59h

#lluitempelqueesobvi

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits” today_cnt_label=”Today” global_cnt_label=”Total” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]