BOE Concurs de trasllats Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Resolució provisional del concurs de trasllat

Companys/es,

Us informem que s’ha publicat al BOE d’avui l’Ordre JUS/1304/2022, de 21 de desembre, que resol provisionalment, aprova la relació de persones excloses i anuncia els llocs on estan a disposició de les persones interessades els annexos III del concurs de traslat entre personal funcionari dels cossos i escales de gestió, tramitació i auxili judicial de l’AJ, que convoca l’Ordre JUS/847/2022, de 12 d’agost i les resolucions de 18 d’agost de 2022 de les comunitats autònomes​.

Els funcionaris/as interessats/as expressaran en un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest ordre en el «Butlletí Oficial de l’Estat», la seva disconformitat amb les dades que consten en aquest annex III, per això hauran de sol·licitar la seva correcció mitjançant l’annex IV (Model d’Al·legacions), publicat en l’Ordre JUS/847/2022, de 12 d’agost i en la pàgina web del Ministeri de Justícia, aportant la prova documental oportuna, d’acord amb el que s’estableix en l’article 73 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Una vegada emplenat l’annex IV, hauran de signar-lo, acompanyant la documentació que creguin oportuna, si escau. Tot això s’escanejarà i s’enviarà en un únic fitxer, a través del correu electrònic concursos.admonjusticia@mjusticia.es, indicant en el missatge, en l’apartat «Assumpte»: APELLIDO1_APELLIDO2_NOM_AL·LEGACIONS.

Aquestes al·legacions seran comprovades, es resoldrà el que procedeixi en dret i el resultat serà reflectit en la resolució definitiva del concurs, per la qual cosa no serà notificat personalment a els/les interessats/as.

Salutacions,

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: PUBLICADO EN BOE CONCURSO DE TRASLADOS 2022 (Actualizado 13/09/2022)

Edited: 10.38h

#lluitempelqueesobvi💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

#niunpasenrerecompanys✊

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits” today_cnt_label=”Today” global_cnt_label=”Total” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]