departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: CANVI DE CRITERI SENSE AVÍS PREVI DEL DEPARTAMENT_Compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2022

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Companys/es,

Us deixem nota que han penjat novament a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ canviant de criteri sense avís previ de la compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2022:

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa que atès que els dies24 i 31 de desembre de 2022 coincideixen en dissabte, es compensaran amb dos dies de permís (en lloc de 15h d’assumptes personals)

Aquests dies de festa addicionals s’hauran de gaudir fins el 15 de gener de 2023, o excepcionalment fins el 31 de gener de 2023, si per necessitats del servei no es poden gaudir amb anterioritat. 

Així mateix, les persones que realitzin la guàrdia el 24 i/o el 31 de desembre de 2022 disposaran d’un o dos dies de festa addicionals.

Tramitació dels permisos

  • Per demanar la compensació del 24 i el 31: a través del portal ATRI > Control horari > Incidència > Festiu a compte 24 i 31 de desembre. Per la validació del permís és necessari adjuntar el model M4, signat pel LAJ/fiscal o responsable de l’oficina judicial, validant l’absència.
  • Per demanar la guàrdia del 24 i/o el 31 s’haurà de fer a través del portal ATRI > Control horari > Incidència > Absència per guàrdia 24 i/o 31 de desembre.

L’horari de les guàrdies dels dies 24 i 31 de desembre d’enguany, atès que tenen la consideració de dia festiu, és de 10 a 14 h (a excepció del partit judicial de Barcelona).

Bústia de correu per enviar les certificacions

La bústia de correu on s’han de trametre les certificacions i altres complements variables corresponents al pagament de guàrdies, sortides a centres penitenciaris, violència sobre la dona, indemnitzacions per l’ús de transport alternatiu, habilitacions del registre civil, diligències fora de l’horari i prolongacions de jornada és sraj.guardies.justicia@gencat.cat.

Així mateix, record​em que per fer efectiu l’abonament de les certificacions és requisit imprescindible que aquestes estiguin signades electrònicament pel LAJ/fiscal o responsable de l’oficina judicial.

Veure entrada relacionada

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2022

Edited: 10.42h

#lluitempelqueesobvi💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits” today_cnt_label=”Today” global_cnt_label=”Total” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]