departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2022

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a la compensació dels dies 24 i 31 de desembre de 2022.

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa de la compensació horària dels dies 24 i 31 de desembre de 2022 amb hores d’assumptes personals, atès que ambdós coincideixen en dissabte.

En aquest sentit, s’incrementaran les hores d’assumptes personals corresponents a l’any 2022 en 15 hores més, les quals es gaudiran amb els mateixos criteris que el permís d’assumptes personals.

Podem consultar aquest increment al portal ATRI, a l’apartat següent:

Gestió del temps> Permisos i Absències > Consultes > Compte assumptes personals

Així mateix, les persones que realitzin la guàrdia el 24 i/o el 31 de desembre de 2022 disposaran d’un o dos dies de festa addicionals. Aquests dies de festa addicionals s’hauran de gaudir fins el 15 de gener de 2023 o excepcionalment fins el  31 de gener de 2023,​ si per necessitats del servei no es poden gaudir amb anterioritat.

Tramitació dels permisos

Per demanar la guàrdia del 24 i/o el 31 s’haurà de fer a través del portal ATRI: Control horari > Incidència > Absència per guàrdia 24 i/o 31 de desembre.

L’horari de les guàrdies dels dies 24 i 31 de desembre d’enguany, atès que tenen la consideració de dia festiu, és de 10 a 14 h (a excepció del partit judicial de Barcelona).

Bústia de correu per enviar les certificacions

La bústia de correu on s’han de trametre les certificacions i altres complements variables corresponents al pagament de guàrdies, sortides a centres penitenciaris, violència sobre la dona, indemnitzacions per l’ús de transport alternatiu, habilitacions del registre civil, diligències fora de l’horari i prolongacions de jornada és sraj.guardies.justicia@gencat.cat.

Així mateix, informem que per fer efectiu l’abonament de les certificacions és requisit imprescindible que aquestes estiguin signades electrònicament pel LAJ/fiscal o responsable de l’oficina judicial.

Salutacions,

Edited: 09.50h

#lluitempelqueesobvi💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits” today_cnt_label=”Today” global_cnt_label=”Total” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]