departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta de places en comissió de serveis CS-20/2022

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta de places en comissió de serveis:

Oferta CS-20/2022. Barcelona, Sabadell i Tarragona

Codi oferta: 20.01
Punter del lloc de treball: TJ03713
Localitat: Barcelona
Òrgan Judicial: SAC Civil
Cos: Gestió processal i administrativa (plaça vacant)
OBSERVACIONS: Comissió de reforç de llançaments de Barcelona

Codi oferta: 20.02
Punter del lloc de treball: TJ03189
Localitat: Barcelona
Òrgan Judicial: SAC Civil
Cos: Auxili judicial (plaça vacant)

Codi oferta: 20.03
Punter del lloc de treball: TJ03949
Localitat: Barcelona
Òrgan Judicial: SAC Social
Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça vacant)

Codi oferta: 20.04
Punter del lloc de treball: TJ02551
Localitat: Barcelona
Òrgan Judicial: Oficina Informàtica de la Guàrdia (Deganat)
Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça vacant)

Codi oferta: 20.05
Punter del lloc de treball: 0073298
Localitat: Barcelona
Òrgan Judicial: Jutjat de Menors núm. 2
Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça reservada)

Codi oferta: 20.06
Punter del lloc de treball: 0073337
Localitat: Barcelona
Òrgan Judicial: Jutjat de Menors núm. 5
Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça reservada)

Codi oferta: 20.07
Punter del lloc de treball: 0096272
Localitat: Sabadell
Òrgan Judicial: Fiscalia d’Àrea
Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça reservada)

Codi oferta: 20.08
Punter del lloc de treball: TJ03224
Localitat: Tarragona
Òrgan Judicial: Fiscalia Provincial
Cos: Tramitació processal i administrativa (plaça reservada)

Requisits de participació

  • Ser funcionari/ària titular del cos de la plaça a la qual s’opta; trobarse en situació de servei actiu i prestant serveis a l’Administració de justícia a Catalunya, i fer la sol·licitud voluntàriament.
  • Tenir destinació definitiva.
  • Estar en condicions de poder prendre part en el concurs de trasllats 2022.
  • El personal funcionari que obtingui la destinació en aquest procés no podrà gaudir de vacances ni permisos en les dates previstes per a la incorporació. En el cas que les tingués ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciarhi i sol·licitarles novament en el nou òrgan.

Salutacions,

Edited: 13.40h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]