Justícia - COVID19

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Actuació enfront els casos d’infecció per COVID-19 Catalunya

Companys/es,

Us deixem informació d’interès del Canal Salut i en relació a l’entrada en vigor del nou procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 que adapta els sistemes de vigilància i detecció de casos al context actual:

Durant els darrers mesos, s’ha observat una baixada clara dels indicadors assistencials. També, durant la sisena onada de finals de 2021 i principis de 2022 es van veure molt afectades tant l’atenció primària com el 061. No tant així l’atenció hospitalària a casos greus o molt greus de COVID-19. La sobrecàrrega de feina es va centrar més en la realització de proves i seguiment de casos lleus, i tota la gestió administrativa que s’associava a un cas de COVID-19, que no en l’atenció clínica.

Aquesta evolució del virus, amb l’aparició de la variant òmicron –més contagiosa-, sumada a l’alta cobertura vacunal, fa que la població hagi assolit un alt nivell de protecció. És per això que també cal prendre decisions que alliberin els serveis d’assistència sanitària per atendre millor la resta de patologies.

En canvi, sí que cal continuar protegint la població vulnerable. No només davant la COVID-19 sinó davant qualsevol infecció respiratòria que pot veure’s agreujada per una condició prèvia de salut.

Les principals novetats del canvi que s’introdueixen de forma progressiva a partir del 28 de març del 2022, fan compatible la protecció i el seguiment de casos en la població més vulnerable així com una transició cap a una fase post aguda de la pandèmia.

actuacio-enfront-casos-infeccio-covid19

👉 Consulta tota la informació al Canal Salut

Salutacions,

Edited: 13.10h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]