departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Ministeri de Justícia Oposicions

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oposicions al cos d’auxili judicial. Convocatòria de la prova de català

Podem consultar al web del Departament, la informació sobre la convocatòria de la prova de català del procés selectiu per a l’ingrés al cos d’auxili judicial (torn lliure).

– Data: 17 de març de 2022
– Hora: 9.30 hores
– Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) (C. Pau Claris, 158. 08009. Barcelona)​

Per a l’accés al centre d’examen els opositors hauran d’acudir amb el material necessari per a la realització de la prova, amb màscara higiènica, i guardar la distància interpersonal de 1,5-2 metres.

No podran realitzar la prova aquells opositors amb símptomes compatibles amb la Covid-19, ni aquells als quals se’ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin finalitzat el període d’aïllament o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la Covid-19.

descripcio-proves-merits-catala

Edited: 20.09h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]