departament de justícia
Info Departament de Justícia Intranet Oferta llocs de treball

ASIJ CATALUNYA FAC USOC COMUNICA: Oferta de llocs de treball del procés d’acoblament de l’oficina judicial de Mollet del Vallès

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta de llocs de treball del procés d’acoblament de l’oficina judicial de Mollet del Vallès:

Llocs singularitzats

Concurs específic

Llocs genèrics

Llocs genèrics diferenciats

Requisits i condicions de participació

Pot participar-hi el personal funcionari que es trobi en servei actiu amb destinació definitiva o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc de treball en els jutjats de primera instància i instrucció i en el Deganat de Mollet del Vallès.

No hi poden participar les persones funcionàries de carrera dels cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial que es trobin en situació d’excedència voluntària sense reserva de lloc de treball; els suspesos en ferm mentre duri la suspensió i els sancionats per trasllat forçós per a una destinació a la mateixa localitat en la qual se’ls va imposar la sanció, mentre no hagi transcorregut un any, en el cas de falta greu, o tres, en el cas de falta molt greu.

Salutacions,

Edited: 12.18h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]