departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Nou programa retributiu de caràcter transitori en matèria de vido per als partits judicials amb NOJ

Companys/es,

El Departament de Justícia ens acaba de comunicar el següent i en relació al nou programa retributiu de caràcter transitori en màteria de Vido per als partits judicials amb NOJ:

Benvolguts, benvolgudes,

Com ja sabeu, la Secretaria per l’Administració de justícia està tramitant l’aprovació per part del Govern del nou programa retributiu de caràcter transitori en matèria de violència sobre la dona per als partits judicials on es troba implementada l’oficina judicial, el qual substitueix l’anterior aprovat per Acord de Govern 25 d’octubre de 2016, prorrogat successivament fins el 31 de desembre de 2021. Tot i que no ha pogut estat aprovat en les sessions de Govern celebrades aquest mes de desembre i si que ho serà durant el mes de gener, per la qual cosa ha estat demanat que l’aprovació del mateix tingui efectes retroactius de l’1.01.22.

Com sabeu, aquest nou programa manté les característiques de l’anterior per bé que s’han incorporat algunes millores de tipus organitzatiu, entre les quals cal destacar la incorporació dels funcionaris del cos d’auxili judicial en la confecció dels torns de suport a les causes de violència sobre la dona, en tots aquells partits judicials que compten amb el model organitzatiu d’oficina judicial.

Amb aquest programa es pretén millorar l’organització i funcionament de les unitats processals de suport directe dels jutjats de 1a instància i instrucció que han de compatibilitzar les funcions en els ordres jurisdiccionals civil i penal amb les específiques en matèria de violència sobre la dona, i molt especialment la primera atenció que reben les víctimes d’aquest tipus de delictes quan accedeixen a les dependències del jutjat.

Ben cordialment,

Models-comunicacio1-1

Edited: 14.15h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]