departament de justícia
Formació Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Inscripció als cursos de llengua catalana 2021-2022

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/Administracio-justicia/Que-em-cal-saber/Noticies/Pagines/cursos-cat-21-22.aspx per a la vostra informació:

S’ha obert el termini per inscriure’s als cursos de llengua catalana 2021-2022.

Com en les edicions passades, els cursos dels nivells C1 i J incorporen la possibilitat de fer un mòdul pràctic, que consisteix a fer servir el català de manera efectiva en la documentació que es genera en el lloc de treball. Aquesta activitat serà equivalent a un exercici de la prova final.   

El Departament de Justícia ofereix cursos de formació de llengua catalana dels nivells A2 (A bàsic), B1 (A elemental), B2 (intermedi o B), C1 (suficiència o C) i J (llenguatge jurídic), amb una avaluació final. 

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada certifica l’assoliment d’aquests nivells, que són equivalents als de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, els certificats expedits es corresponen amb els que estableix el Marc comú europeu de referència per a les llengües: el nivell A bàsic correspon al nivell A2; el nivell A elemental, al B1; el nivell B, al B2, i el nivell C, al C1.

Termini d’inscripció
Fins al 21 de novembre de 2021

Informació complementària
Els alumnes que no van superar la prova final del curs que van seguir en l’edició 2020-2021 podran presentar-se a l’examen de juny de 2022  sense la necessitat d’haver de fer cap curs.

Com en les edicions passades, els cursos dels nivells C1 i J incorporen la possibilitat de fer un mòdul pràctic, que consisteix a fer servir el català de manera efectiva en la documentació que es genera en el lloc de treball. Aquesta activitat serà equivalent a un exercici de la prova final.

Les persones interessades en aquesta convocatòria que es vulguin acollir al mòdul pràctic cal que es posin en contacte amb el servei lingüístic del seu àmbit o demarcació. ​

 

Edited: 09.43h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]