departament de justícia
Drets Laborals Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Increment retributiu a la nòmina de setembre

Aquesta informació és exclusiva per al personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/

La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics informa que a la nòmina de setembre de 2021 s’aplicarà l’increment retributiu del 0,9 %, establert al Decret Llei 8/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. A la mateixa nòmina s’abonaran els endarreriments corresponents, amb efectes 1 de gener de 2021.

Presa de possessió gestors processals

També s’informa que les possessions de les persones que han superat el procés selectiu d’accés al cos de gestió processal i administrativa entraran a la nòmina d’octubre de 2021, com a conseqüència del gran volum de  moviments en nòmina derivats de la presa de possessió i les actuacions que s’han hagut de realitzar per aplicar l’increment retributiu del 0,9 %  a la nòmina del mes de setembre. 

 

Edited: 12.12h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]