departament de justícia
DOGC Drets Laborals Info Departament de Justícia

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Decret Llei 18_21 Increment retributiu

Companys/es,

Us trametem adjunt el Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

DOGC | Servei Educatiu del Baix Penedès

1864952

Increment retributiu DEL 0,9%, amb efectes l’1 de gener de 2021, s’aplicarà a la nòmina del mes de setembre i, en tot cas, dins d’aquest exercici pressupostari
PAGA ADDCIONAL 2014
1. El personal del sector públic, inclosos els membres del Govern, alts càrrecs i personal directiu, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2014 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà, durant el darrer trimestre de 2021, el 55% de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.
2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada i en concepte de recuperació dels imports que es van deixar de percebre de manera efectiva en aplicació de l’article 33 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

Edited: 11.00h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]