departament de justícia
Info Departament de Justícia Oferta Places Nova Creació

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Oferta de places de nova creació al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Vic

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta per incorporar 3 persones del cos de gestió processal i administrativa, 4 persones del cos de tramitació processal i administrativa i, 2 persones del cos d’auxili judicial per prestar serveis al nou jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Vic, mitjançant una adscripció de caràcter temporal i posterior comissió de serveis, o reforç i posterior nomenament d’interí per vacant:

AT-2/2021.  Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Vic

FES CLIC PER VEURE 👉Oferta (5.7.21)
Presa de possessió: 30 de setembre

FES CLIC PER VEURE 👉Sol·licitud​
Termini de presentació: fins el 7 de juliol (inclòs)

Requisits i forma de provisió

Preferentment, ser funcionari de carrera del cos de l’oferta corresponent.

A) Personal titular

Requisits

  • Trobar-se en actiu del cos de l’oferta per la qual s’opta, prestant serveis al’Administració de justícia a Catalunya. 
  • Presentar un informe del lletrat o lletrada de l’Administració de justícia, del cap ola cap de la unitat orgànica on actualment es tingui destinació, en què s’informi favorablement sobre la concessió d’una adscripció de caràcter temporal.

Forma de provisió

  • Les places objecte de convocatòria es cobriran mitjançant una adscripció temporal regulada a l’article 73.2 del Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
  • Una vegada siguin pressupostades les places, es farà un comissió de serveis als funcionaris titulars,
  • El lloc de treball adjudicat és irrenunciable durant els primers sis mesos

B)Personal interí

Requisits

  • Prestar serveis a l’Administració de justícia a Catalunya en el cos de l’oferta perla qual s’opta.

Forma de provisió 

  • Nomenament de reforç.
  • Una vegada siguin pressupostades les places, els interins passaran a ocupar-les com a personal interí per vacant.
  • En ser nomenat com a personal interí, s’haurà de cessar de l’òrgan deprocedència.

El personal que obtingui destinació en aquest procés no podrà gaudir de vacances ni permisos en les dates previstes per a la incorporació. En cas que les tingués ja sol·licitades i concedides, haurà de renunciar-hi i sol·licitar-les novament en el nou òrgan.

Edited: 23.19h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]