departament de justícia
Comissions de Serveis Info Departament de Justícia Intranet

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: Oferta de places en comissió de serveis a Barcelona, també personal interí

Companys/es,

Us deixem nota d’interès que s’ha penjat a la Intranet de Justícia https://espai.justicia.gencat.cat/ per a la vostra informació i en relació a l’oferta de places en comissió de serveis següent: 

  • 2 llocs de treball de GPA al CEJFE
  • 2 llocs de treball de GPA a l’equip de formació d’ejcat
  • 1 lloc de treball de GPA al SISPI 
  • 1 lloc de treball de TPA a l’equip de formació d’ejcat
  • 1 lloc de treball de TPA al Servei d’Infraestructura Jurídica

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)

Equip de formació (EFO) per deplegar ejcat als jutjats de Catalunya​

Servei d’Implantació i Seguiment de Programes Informàtics (SISPI)

Equip de formació (EFO) per deplegar ejcat als jutjats de Catalunya​

Servei d’Infraestructura Jurídica d’e-justícia.cat (Barcelona)

 

Requisits de participació

Preferentment, personal funcionari de carrera del cos de gestió processal i administrativa que es trobi en actiu prestant serveis a l’Administració de Justícia de Catalunya amb una experiència de 3 anys en qualsevol ordre jurisdiccional i que acrediti els coneixements del nivell de suficiència de català (C1).

També es tindran en compte les sol·licituds de les persones interines que prestin serveis a l’Administració de Justícia de Catalunya en el cos de gestió processal i administrativa,o bé, es trobin inscrites a la borsa de funcionament del cos objecte de cobertura, sempre i quan es compleixin els requisits següents:-Estar en possessió de la titulació que dóna accés al cos de gestió processal i administrativa.-Acreditar els coneixements del nivell de suficiència de català (C1).

Salutacions,

Edited: 20.16h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

[apvc_embed type=”customized” border_size=”2″ border_radius=”5″ background_color=”” font_size=”14″ font_style=”” font_color=”” counter_label=”Visits:” today_cnt_label=”Today:” global_cnt_label=”Total:” border_color=”” border_style=”solid” padding=”5″ width=”200″ global=”false” today=”false” current=”true” icon_position=”” widget_template=”None” ]